STANDARDY I PROCEDURY

Obiekt bez wewnętrznych standardów i procedur charakteryzuje się brakiem spójności w działaniu. Pracownicy czując się niepewnie zwiększają presję decyzyjną na kierownictwie, nowi zaś pracownicy są w szkoleni przez bardziej doświadczony personel w sposób, który może znacząco odbiegać od strategicznego celu firmy.

 

Procedury sprzyjają budowie efektywnego zespołu wpływając pozytywnie na rentowność firmy.

 

Pisemne standardy i procedury porządkują wewnętrzne procesy i sposób pracy, wprowadzają harmonię i jednolite zasady działania i zdejmują z kierownictwa potrzebę ciągłego podejmowania decyzji w czasem nawet bardzo drobnych kwestiach. Szkolenie nowego personelu oraz rozliczanie z wykonanej pracy jest ułatwione i w pełni egzekwowane.

 

Eksperci Profit Solutions praktykę zdobyli w hotelach sieciowych i niezależnych w Polsce i za granicą, tworząc, współtworząc, implementując i egzekwując procedury we wszystkich działach hotelowych.

 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu hotelami i restauracjami sieciowymi i niezależnymi oraz szkoleniu personelu oferujemy sprawdzone procedury dla każdego działu hotelu i restauracji. Procedury i standardy wywodzą się z praktyki najlepszych sieci hotelarskich świata i są każdorazowo dostosowywane do specyfiki danego obiektu.

 

Jeżeli zależy Ci na uporządkowaniu pracy działów w swoim hotelu bądź restauracji, skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji.